Izjava o uporabi Okoljske oznake tipa II za skupino izdelkov, ki so vgradne kovinske komponente v pisarniških registratorjih

 

V organizaciji NIKO d.o.o. smo skupino izdelkov, ki sestavljajo registrator, opremili z okoljsko oznako Mobiusova zanka, v skladu s standardom ISO 14021:2016 Okoljske označbe in deklaracije – Okoljsko samodeklariranje (okoljsko označevanje II vrste).

 

Sestavni deli registratorja označeni z Mobiusovo zanko so:recycling symbol

  • - mehanizmi,
  • - zaslon
  • - in manjši kovinski vgradni deli (ovalne in okrogle rinčice, kovice).

 

Skupina izdelkov, ki se vgrajujejo v registrator in se zanje uporablja Okoljska oznaka tipa II Mobiusova zanka, izpolnjuje sledeče specifične zahteve 7. točke ISO 14021:2016:

 • 7.4 Zasnovano za demontažo: Izdelki so sestavljeni iz kovinskih in plastičnih delov. Plastične dele je možno ločiti od kovinskih. Za naše uporabnike smo pripravili Navodila za demontažo.
 • 7.7 Reciklabilno: Kovinske in plastične sestavne dele izdelkov se po končani življenjski dobi registratorja odloži v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Zbrane odpadke se preda pooblaščenemu prevzemniku odpadka v skladu z nacionalno zakonodajo.
  • - Primerni številki odpadkov za končne uporabnike sta: 20 01 39 Plastika, 20 01 40 Kovine
  • - Primerni številki odpadkov za organizacije sta tudi: 12 01 02 Prah in delci železa, 12 01 05 Drobci in ostružki plastike
 • 7.8 Snovno preoblikovanje dela odpadkov: Pri izdelavi osnovne plošče mehanizma se oblikujejo jeklena vlakna, ki se uporabijo kot gradbeni proizvod Jeklena vlakna 33/40 BR. Povpraševanje na trgu za tem proizvodom je manjše, kot je količina odpadnih jeklenih vlaken.

 

Na spletni strani NIKO d.o.o. Železniki (https://www.niko.si/) so zainteresirani javnosti dostopne vse pomembne informacije v zvezi z našo Okoljsko oznako tipa II (Izjava o uporabi Okoljske oznake tipa II in Navodila za demontažo). Po dogovoru z vodstvom je možno pridobiti bolj natančne podatke, ki potrjujejo naše trditve o izpolnjevanju specifičnih zahtev standarda ISO 14021:2016.

Vzpostavili smo merila, ki se nanašajo na varovanje okolja in podpirajo trajnostni razvoj, preverjamo jih na letni ravni:

  1. Ocenjevanje dobaviteljev v zvezi z ravnanjem z okoljem.
  2. Preverjanje kakovosti materialov po Uredbi REACH.
  3. Dostopnost in ustreznost podatkov na spletni strani NIKO d.o.o. v zvezi z Okoljsko oznako tipa II.
  4. Pregled gradbenega proizvoda Jeklena vlakna 33/40 BR po SIST EN 14889-1:2006.

 

Vodstvo NIKO d.o.o. Železniki zagotavlja, da so podatki točni, resnični in ustrezni za obdobje, ko je izdelek na tržišču razpoložljiv.

Železniki, November 2021

Izjava o uporabi Okoljske oznake tipa II za skupino izdelkov, ki so vgradne kovinske komponente v pisarniških registratorjih - PDF dokument.


Ločevanje kovine in plastike pri mehanizmu

Potrebni pripomočki: primež, žaga

 

1. Vpetje mehanizma v primež
1. Vpetje mehanizma v primež
2. Odmik rebra
2. Odmik rebra
3. Žaganje nakovka dvostopenjske kovice
3. Žaganje nakovka
dvostopenjske kovice
4. Demontaža koleščka
4. Demontaža koleščka
5. Ločena kovina in plastika
5. Ločena kovina in plastika

 


Ločevanje kovine in plastike pri zaslonu

 

1. Zaslon.
1. Zaslon.
2. Vpetje zaslona v primež
2. Vpetje zaslona v primež
3. Prost del zaslona upognemo nazaj glede na vpet del zaslona v primežu.
3. Prost del zaslona upognemo
nazaj glede na vpet del zaslona
v primežu.
4. Prost del zaslona upognemo za 90° nazaj glede na del zaslona, ki je vpet v primež.
4. Prost del zaslona upognemo
za 90° nazaj glede na del
zaslona, ki je vpet v primež.
5. Zakrivljen kos izpnemo in izvlečemo žičke.
5. Zakrivljen kos izpnemo
in izvlečemo žičke.
6. Žičke popolnoma izvlečemo iz osnovne plošče in iz kosa odstranimo plastičen kos – zapirač.
6. Žičke popolnoma izvlečemo
iz osnovne plošče in iz kosa
odstranimo plastičen kos
– zapirač.

 

prihranimo.si

 

European Business Awards

niko logo 70 let 2

Projekt ECOMEH

Zaključni projekt: Razvoj in industrializacija ekološko inovativnih izdelkov široke potrošnje. PDF dokument o projektu.

Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

eu-sklad-logo

Certifikat kakovosti

Družba NIKO d.o.o. je pridobila standarda kakovosti ISO 9001 in 14001.

ISO 9001 small ISO 14001 small

Kako do nas

Pripravili smo vam nekaj variant aktivnih zemljevidov za prikaz poti do našega podjetja.

Zemljevid iskalnika najdi.si.

Zemljevid na Google.com/maps.