Politika kakovosti

Kakovost podjetja NIKO,d.o.o. je rezultat znanja in usklajenega prizadevanja vseh zaposlenih čim bolje opraviti svoje delo ter zavezanost vodstva podjetja, da ravnamo skladno z vsemi okoljskimi zahtevami, seznanjamo z okoljsko politiko vse, ki delajo za ali v imenu podjetja, skrbimo za preprečevanje onesnaženja, trajno zmanjševanje vplivov na okolje in nenehno izboljševanje. Zavezani smo k upoštevanju predpisov in branžnih zahtev, ki regulirajo področje kakovosti in okolja,

Obvladovanje kakovosti proizvodov, storitev in ustrezno ravnanje z okoljem zagotavljamo z uskladitvijo poslovanja z mednarodnim standardom vodenja kakovosti ISO 9001, avtomobilskim standardom IATF 16949 in sistemom vodenja ravnanja z okoljem ISO 14001. Posamezne izdelke iz programa pisarniških izdelkov smo opremili z okoljsko oznako Mobiusova zanka po standardu ISO 14021, s čimer podpiramo trajnostni razvoj na področju recikliranja odpadkov in rabe naravnih virov.

Z namenom zagotavljanja kakovosti imamo znotraj podjetja "interne kupce in dobavitelje". Vsak zaposleni, ki je na eni strani kupec, na drugi pa dobavitelj, je odgovoren za kakovost svojega dela in mora jasno opredeliti svoje želje in zahteve ter spoštovati želje in zahteve uporabnikov svojih storitev. Vsak delavec je odgovoren za kakovost svojega dela, zato mora zagotoviti, da njegov interni kupec dobi pričakovano kakovost.

Cilji politike kakovosti so zadovoljne zainteresirane strani, zadovoljni kupci, izpolnjevanje kupčevih zahtev, prijetno in varno okolje, stalne izboljšave, nizki stroški.

Cilji politike ravnanja z okoljem so varno in zdravo okolje, učinkovita raba energije, humanizacija dela, zmanjševanje porabe naravnih virov in surovin, ločevanje in zmanjševanje količine odpadkov, zmanjševanje onesnaženja  okolja s škodljivimi snovmi in pri rekonstrukcijah tehnološke opreme uporabiti najboljšo razpoložljivo tehniko v danih ekonomskih okoliščinah.

Kakovost proizvodov in storitev ter primerno ravnanje z okoljem se odraža v zaupanju in zadovoljstvu  zainteresiranih strani. Za to se je vredno potruditi. Kupci morajo biti prepričani, da so naši izdelki in storitve vredni njihovega denarja, ter da jih izdelujejo zaposleni, ki razumejo politiko kakovosti in ravnanja z okoljem in se prizadevajo za izpolnjevanje zastavljenih ciljev. Politika kakovosti je skozi sredstva obveščanja dostopna tudi javnosti.

Vodilni in vodstveni delavci ter vodje skupin z osebnim zgledom uveljavljamo sprejeto politiko kakovosti in ravnanja z okoljem ter vsako odstopanje analiziramo in korektivno ukrepamo.

Podjetje Niko spoštuje pravila nediskriminacije zaposlenih glede veroizpovedi, spola, rase, nacionalnosti in ima ničelno toleranco do korupcije.  Prijavitelji korupcije ne bodo kaznovani ali izpostavljeni mobingu.

November 2021

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem - PDF dokument.

 

prihranimo.si

 

European Business Awards

niko logo 70 let 2

Projekt ECOMEH

Zaključni projekt: Razvoj in industrializacija ekološko inovativnih izdelkov široke potrošnje. PDF dokument o projektu.

Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

eu-sklad-logo

Certifikat kakovosti

Družba NIKO d.o.o. je pridobila standarda kakovosti ISO 9001 in 14001.

ISO 9001 small SIQ 14001 2015 2024

Kako do nas

Pripravili smo vam nekaj variant aktivnih zemljevidov za prikaz poti do našega podjetja.

Zemljevid iskalnika najdi.si.

Zemljevid na Google.com/maps.