Politika kvaliteta

Zaposleni u Kovinskom preduzecěu NIKO, d.o.o. nastavljamo višestoletnu tradiciju poštenog rada proizvođača eksera i fužinara i sedamdeset godina tradicije metalaca u Železnicima.

Kvalitet preduzeća NIKO, d.o.o. je rezultat znanja i koordinisanih napora svih zaposlenih sa ciljem da što bolje rade svoj posao i posvecěenosti uprave preduzeća da postupamo u skladu sa svim zahtevima zaštite životne sredine, da o politici zaštite životne sredine informišemo sve one koji rade za ili u ime preduzeća, da brinemo o sprečavanju zagađenja i kontinuiranom smanjenju uticaja na životnu sredinu.

Kontrolu kvaliteta proizvoda, usluga, održivi razvoj i pravilno upravljanje životnom sredinom obezbeđujemo sa usklađivanjem poslovanja sa međunarodnim standardom kvaliteta ISO 9001: 2015, IATF 16949 i postupanjem sa životnom sredinom ISO 14001: 2015.

Da bismo osigurali kvalitet u okviru kompanije imamo "interne kupce i dobavljače". Svaki radnik koji je sa jedne strane kupac a sa druge strane dobavljač odgovoran je za kvalitet svoga rada i mora da jasno definiše svoje želje i zahteve i da uvažava želje i zahteve korisnika svojih usluga. Svaki radnik je odgovoran za kvalitet svog rada i mora osigurati da njegov interni kupac dobije očekivani kvalitet.

Ciljevi politike kvaliteta su: zadovoljne zainteresovane strane; zadovoljni kupci, ispunjavanje uslova kupaca, prijatan i siguran ambijent, stalno poboljšanje, niski troškovi.

Ciljevi politike upravljanja zaštitom životne sredine su: bezbedno i zdravo okruženje, efikasno korišc

ěenje energije, humanizacija rada, smanjenje eksploatacije prirodnih resursa sirovina, smanjenje otpada, smanjenje zagađenja životne sredine štetnim materijama i rekonstrukcija tehnološke opreme korišcěenjem najbolje raspoložive tehnologije u sadašnjim ekonomskim okolnostima.

Kvalitet proizvoda i usluga i pravilno upravljanje životnom sredinom ogledaju se u povjerenju i zadovoljstvu zainteresovanih strana a to vredi napora. Kupci bi trebali da budu sigurni da naši proizvodi i usluge vrede njihovog novca, kao i da ih proizvode radnici koji razumeju politiku kvaliteta i upravljanja životnom sredinom i koji nastoje da ispune ove ciljeve. Politika kvaliteta je dostupna i javnosti putem sredstava komunikacije.

I vodecěi menadžeri i rukovodioci sa ličnim primerom sprovode usvojenu politiku kvaliteta i upravljanja zaštitom životne sredine, a svako odstupanje se analizira i donose se korektivne mere.

Preduzeće Niko poštuje pravila nediskriminacije zaposlenih u odnosu na religiju, pol, nacionalnost i nultu toleranciju prema korupciji.

 

prihranimo.si

 

European Business Awards

niko logo 70 let 2

Project ECOMEH-hr

Završni projekt: Razvoj i industrijalizacija ekološko inovativnih proizvoda široke potrošnje. PDF dokument o projektu.

Projekt djelomično sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.

eu-sklad-logo

Certifikat kvalitete

Društvo NIKO d.o.o. posjeduje standard kvalitete ISO 9001 i 14001.

IQet 9001 small IQet 14001 small

Kako nas naći

Pripremili smo nekoliko varijanti aktivnih karti za prikaz puta prema našem poduzeću.

Karta tražilice najdi.si.

Karta na Google.com/maps.